بازدید:
تاريخ : 1396/09/12

وکیل ملکی

نام وکیل ملکی را برای بیان جنبه های حقوقی امور مربوط به املاک استفاده می کنند. حضور وکیل ملکی نه تنها بعد از بروز دعاوی ملکی که حتی در بسیاری موارد پیش از طرح دعوا و اختلاف نیز می‌تواند با همکاری در امور حقوقی موکلین خود احتمال بروز برخی اختلافات را کاهش دهد تا مباحث ملکی و مالی به نحو مسالمت ‌آمیزتر و با آرامش بیشتری حل ‌و ‌فصل شوند و سرانجام مطلوبی را با وکیل ملکی بدست آورید.

وکلای دادگستری ، در تمام زمینه های حقوقی ، ملکی ، کیفری ، خانواده و سایر پرونده های حقوقی ، امکان ارائه مشاوره حقوقی و قبول وکالت را دارند. اما وکیل ملکی در جهان امروزه بخصوص در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ، با توجه به چالش های متفاوت ملک و بالا رفتن قیمت املاک در سراسر جهان به عنوان وکیل دعاوی ملکی و وکیل ملکی که در امور ملک تخصص دارد ،تعریف و جایگاه ویژه ای دارد.

وکیل ملکی بر تمام مواد قانونی و آیین نامه های ثبت بنا به تجربه ای که دارد دید روشن و با اشرافی به مسائل حقوقی دارا است به طوری که وکیل ملکی حتی قضایای بسیار پیچیده را همچون حفظ املاک از تجاوز و تعدی ، تقسیم املاک مشترک ، حقوق املاک ، کسب درآمد از املاک و موارد حقوقی و تخصصی درباره املاک را به درستی حل میکند. می توان به صراحت گفت نبود وکیل ملکی ایرادت و اشکالات عدیده ای را برای موکل ملکی به بار خواهد آورد.

وکیل ملکی

انواع دعاوی ملکی از دید یک وکیل ملکی

دعاوی ملکی مطرح شده نزد وکیل ملکی شامل کلیه دعاوی بیان شده بر سر موضوع ملکی که هر یک از طرفین دعوا برای خود حقی نسبت به آن قائل هستند را می شود. این گونه دعوا های ملکی میتواند ناشی از خرید ، فروش و اجاره اموال و همچنین دعاوی راجع به تصرفات غیر قانونی املاک و … باشد. آنکه در دادگاه های قانونی تحت عنوان سه روش دعاوی حقوقی ملکی ، دعاوی کیفری ملکی و دعاوی ثبتی ملکی از طریق وکیل ملکی به آسانی قابل پیگیری و حل و فصل می باشد.

به دفعات فراوان دیده ایم که معاملات ملکی به خودی خود و بدون حضور یک فرد آگاه از قوانین ملکی یعنی وکیل ملکی همیشه به خوبی و خوشی پیش نمیرود و حتی گاهی بدون وکیل ملکی دچار پیچیدگی های قانونی عمیقی میشود که به آسانی قابل حل و فصل نیست و حتی فرد دادخواه مجبور می شود مسئله ملکی خود را لاینحل رها کند.

دعاوی ملکی را میتوان بنا به مسائل گوناگونی از نظر یک وکیل ملکی دسته بندی کرد؛ برای مثال برای بررسی دقیق وکیل ملکی باید توضیح دهید که ملک مورد بحث دارای مالک مشخص است یا مالک آن مجهول است؟ وکیل ملکی باید بداند که ملک مشاع است و یا غیر مشاع؟ وکیل ملکی برای انجام کارهای قانونی ملک شما نیاز دارد بداند کاربری ملک مورد نظرشما زراعی، صنعتی، اداری و یا مسکونی است؟ با توجه به مسائل متفاوت و فراونی که در دعاوی ملکی بوجود می آیند و با توجه به تجربه وکیل ملکی در تصدی پرونده های ملکی موکلان متفاوت، در دیوان عدالت ادرای و یا دادگاه های عمومی میتوان به طور کلی مهم ترین دسته بندی زیر را شامل کلیه دعاوی ملکی بیان کرد:

دعاوی کیفری املاک از نگاه وکیل ملکی

بیشترین دعاوی کیفری املاکی که برای بررسی به وکیل ملکی مراجعه میکنند در واقع به بررسی جرم هایی که درباره املاک اتفاق افتاده می‌پردازد. وکیل ملکی بیان می کند که دعوای کیفری ملک شامل مواردی مثل جعل سند ، کلاهبرداری ملکی، تصرف عدوانی ، ممانعت از حق ملکی و فروش ملک غیر و… می تواند باشد.

دعاوی حقوقی املاک از نگاه وکیل ملکی

دعاوی حقوقی املاکی مثل الزام تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار، ابطال قرارداد، تعدیل اجاره‌بها، الزام به اخذ صورت‌ مجلس تفکیکی، تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، خلع ید و افراز و تقسیم املاک از جمله مواردی است که نیاز به مراجعه بهوکیل ملکی با تجربه دارد.

دعاوی ثبتی املاک از نگاه وکیل ملکی

وکیل ملکی برحسب تجربه به طورمشخص بیان می کند. دعاوی ثبتی ملکی در حقیقت جزئی از دعاوی حقوقی هستند اما به دلیل اهمیتی قانونیشان وکیل ملکی آن ها را در دسته‌ای جداگانه مورد بررسی قرار می دهد و شامل مواردی چون ابطال سند رسمی، ابطال اجرائیه ثبتی، ابطال عملیات ثبتی کمیسیون‌های ثبتی، ابطال نظریه هیئت حل اختلاف اداره ثبت، افراز ملک، اجرای ثبت، توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی ثبت و … است.

دعاوی ملکی پر تکرار در پرونده های یک وکیل ملکی

  • تصرف عدوانی ، غصب

در پرونده های وکیل ملکی میتوانیم ببینیم اگر شخصی، بدون اجازه قانونی و مجوز دادگاه به تصرف ملک شما اقدام کند، این عمل او در صورت اثبات، غصب محسوب می شود. امکان دارد شخصی با علم به عدم مالکیت خود در ملکی، ملک شخص دیگری را تصرف نماید. این تصرف را تصرف عدوانی می نامند و عواقب اجرای کیفری دارد. در این موارد وکیل ملکی توصیه میکند که بهتر است دعوی خلع ید مطرح گردد تا دادگاه ، پس از رسیدگی به موضوع با کمک وکیل ملکی حکم به رفع تصرف یا خلع ید از ملک غیر و پرداخت خسارت ها را صادر نماید. اگر فرد متصرف در ملک غصبی ساختمانی را برپا نموده باشد لازم است که حتما قلع بنا نیز توسط فرد دادخواه مورد دادخواست قرار گیرد.

  • اثبات مالکیت

گاهی اوقات هنوز سند رسمی ملک صادر نشده است و به بیان مردم عامه ، ملک را قولنامه ای فروشنده به خریدار فروخته است. در این شرایط و اگر اختلافی بروز کند با توجه به نداشتن سند رسمی ، وکیل ملکی می گوید میبایست برای اثبات موضوع مالکیت، در دادگاه قانونی دادخواست مطرح شود و پس از احراز صحت ادعای خواهان، مالکیت وی را با نظر دادگاه و با صدور رای اثبات می کنند.

سند وکیل ملکی

  • افراز ملک ، یاتقسیم مال مشاع و تفکیک مال مشاع

به بیان وکیل ملکی اگر ملک مورد نظر مشاع باشد ، می تواند یک دعوای ملکی باشد که با تایید اداره ثبت اسناد واملاک ، دادگاه عمومی محل وقوع ملک ، این مورد از تملک و دعوای ملکی قابل رسیدگی وتصمیم گیری می باشد.

وکیل ملکی و امور دعوای ملکی

تاریخچه ثبت املاک در دعاوی های ملکی

ثبت املاک و دعاوی ملکی سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سند ملک مربوط به شهر دودونگی در کشور کلده است. این ســــند نقشه شــــهر دو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان میدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسیم شده است

داریوش گفت تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند. در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی. ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار میرفت و به همین جهت املاک هر فردی و قیمت آن تعیین میشد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مساحت هر ملک و حدود آن و کاربری ملک (مزروعی، جنگلی و ….) و نام مالک و مجاورین آن ملک را بر پلاک های مسی حک میکردند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه کرده و یکی را به مرکز میفرستادند تا در دفتر امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر مستملکات حفظ میکردند. چون مهندس های رومی مستخدم دولت بوده اند ، ثبت رومی ها رسمی و در دادگاه ها معتبر و دارای سندیت بوده است .

در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام میشد. در عهد صفویه مرجعی به نام دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معامله های تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه ها می پرداخت و اسناد و معاملات را مهر و موم در دفتر مخصوصی ثبت می کرد. در کاروان سراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت میکردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبارفراوانی بود.